25 kwietnia 2024

Dofinansowanie do fotowoltaiki – uzyskaj dotację i zmniejsz koszty inwestycji

Dofinansowanie do fotowoltaiki - uzyskaj dotację i zmniejsz koszty inwestycji

Fotowoltaika jest technologią, która umożliwia produkcję energii elektrycznej w oparciu o promieniowanie słoneczne. Dzięki własnej elektrowni fotowoltaicznej można zyskać bezpłatny prąd dla swojego domu, firmy czy gospodarstwa rolnego. Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej można także zyskać dofinansowanie, dzięki czemu znacząco maleją koszty inwestycji.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – dla kogo?

Własna instalacja fotowoltaiczna to doskonały sposób na to, aby obniżyć wydatki na energię elektryczną, zyskać niezależność od podwyżek cen prądu, a także zatroszczyć się o naszą planetę, ponieważ panele fotowoltaiczne podczas swojego działania nie emitują szkodliwych substancji (w odróżnieniu od tradycyjnych elektrowni). Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem, co stanowi efekt wielu czynników, w tym rosnącej inflacji i poszukiwania sposobu na oszczędności, rosnących cen energii elektrycznej, a także programów, które oferują dopłaty do fotowoltaiki. Kto może z nich skorzystać?

Na dofinansowanie fotowoltaiki mogą liczyć zarówno odbiorcy indywidualni, którzy potrzebują mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak i firmy oraz rolnicy. Co więcej, przewidziana została także możliwość skorzystania z dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego (urzędów, instytucji, szkół, szpitali itp.). W zależności od spełnienia konkretnych przesłanek można ubiegać się o dotację z różnych programów.

Programy dopłat do instalacji fotowoltaicznej

Dla gospodarstw domowych przewidziane zostały przede wszystkim programy takie jak: Mój Prąd, Czyste Powietrze oraz Stop Smog (w niektórych gminach).

Dofinansowanie do fotowoltaiki – Mój Prąd

Program Mój Prąd jest najpopularniejszym sposobem na uzyskanie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. Celem programu jest zwiększenie udziału fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej. Jest on przewidziany dla inwestorów indywidualnych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, którzy rozliczają się w systemie sprzedażowym (net-billing). O dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd należy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jaka jest maksymalna wysokość dotacji z programu Mój Prąd? Wynosi ona do 50% kosztów kwalifikowanych oraz:

  • do 6 000 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • do 7 000 zł na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej i urządzenia dodatkowego,
  • do 16 000 zł na zakup i montaż magazynu ciepła,
  • do 3000 zł na zakup systemu zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii).

Dofinansowanie do fotowoltaiki – Czyste Powietrze

W ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza, można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Osoby, które chcą skorzystać z programu, mogą zyskać m.in. dofinansowanie do fotowoltaiki. Dopłaty przysługują w przypadku termomodernizacji istniejącego budynku i nie obejmują budynków dopiero wybudowanych. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów w gospodarstwie domowym bądź przeliczenia na miesięczny dochód każdego z lokatorów gospodarstwa domowego. Im niższy dochód, tym większa dotacja. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją, do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – Stop Smog

Stop Smog jest programem rządowym skierowanym do najuboższych osób, których nie stać na wymianę źródła ciepła oraz ocieplenie domu. Szansę na skorzystanie z programu mają jedynie osoby mieszkające na terenie gmin, w których obowiązuje uchwała antysmogowa i które mają podpisaną z NFOŚiGW umowę w sprawie realizacji programu. Wysokość dofinansowania, które można przeznaczyć m.in. na instalację fotowoltaiczną, wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych i 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna

Osoby indywidualne, które zdecydowały się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą również odliczyć koszty inwestycji, które ponieśli z własnych środków, a nie uzyskanych w formie dotacji, od podatku dochodowego. Jest to tzw. ulga termomodernizacyjna, która przysługuje podatnikom rozliczającym się według podatku liniowego, skali podatkowej bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga podatkowa przewidziana jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych (każdy z nich może odliczyć poniesione wydatki osobno). Dowiedz się więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników i przedsiębiorców

Nie tylko inwestorzy indywidualni, lecz również rolnicy oraz przedsiębiorcy mogą liczyć na korzystne finansowanie fotowoltaiki. Dla rolników indywidualnych przewidziany został program Agroenergia, w którym dotacja na zakup instalacji od 10 do 50 kW wynieść może do 20% kosztów kwalifikowanych i do 25 tys. zł.

Z kolei w przypadku programu dla przedsiębiorców Energia Plus przewidziana jest możliwość uzyskania pożyczki na preferencyjnych zasadach. Otrzymać można ją na budowę, przebudowę oraz przyłączenie instalacji OZE do 80% kosztów i wysokości nie więcej niż 300 mln zł.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programów regionalnych

Oprócz programów rządowych możliwe jest także uzyskanie dotacji z programów o zakresie lokalnym. Przykładami są m.in.:

  • dotacja warszawska – do 25 tys. zł na fotowoltaikę i pompę ciepła,
  • program EKO-Klimat – program organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w formie pożyczki na zakup paneli fotowoltaicznych (do 100% kosztów inwestycji),
  • pożyczka na efektywność energetyczną z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Kredyt na instalację fotowoltaiczną

Finansowanie kosztów inwestycji możliwe jest nie tylko ze środków własnych oraz z dopłat uzyskanych z programów rządowych oraz samorządowych. Opcją jest także kredyt gotówkowy na odnawialne źródła energii, które na dobrych warunkach przyznają różne banki posiadające specjalną ofertę skierowaną do osób, które chcą chcą zainwestować w instalacje fotowoltaiczne oraz inne rozwiązania wykorzystujące OZE.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – gdzie szukać informacji?

Informacje o zasadach dofinansowania do fotowoltaiki z konkretnych programów można uzyskać od jednostek odpowiedzialnych za ich organizację i finansowanie. Są do przede wszystkim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego), urzędy miast i gmin.

To jednak nie wszystko! Na pomoc w zakresie wyboru programu, kompletowania dokumentacji oraz składania jej w odpowiednich miejscach możesz liczyć podejmując współpracę z naszą firmą. Zapraszamy do kontaktu!

Pozostałe aktualności

Pompy ciepła wysokotemperaturowe

Pompy ciepła wysokotemperaturowe

Coraz powszechniej stosowanym systemem grzewczym w domach oraz innych budynkach są pompy ciepła. Decydując się na modernizację sposobu ogrzewania wiele...

Współczynnik COP i SCOP pompy ciepła

Współczynnik COP i SCOP pompy ciepła

Współczynnik COP, znany także jako współczynnik wydajności cieplnej (Coefficient of Performance) oraz drugi parametr wydajności energetycznej – współczynnik SCOP, są...

Jak dobrać moc pompy ciepła?

Jak dobrać moc pompy ciepła?

Pompa ciepła to ekologiczny, energooszczędny, wydajny, wygodny w obsłudze i tani w eksploatacji system grzewczy. Przy doborze pompy ciepła bardzo...

Net-billing – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

Net-billing – co to jest i co warto o nim wiedzieć?

System rozliczania fotowoltaiki – net-billing funkcjonuje już od 2022 roku, jednak w 2024 roku zostaną wprowadzone pewne zmiany w tym...

Dofinansowanie do fotowoltaiki – uzyskaj dotację i zmniejsz koszty inwestycji

Dofinansowanie do fotowoltaiki – uzyskaj dotację i zmniejsz koszty inwestycji

Fotowoltaika jest technologią, która umożliwia produkcję energii elektrycznej w oparciu o promieniowanie słoneczne. Dzięki własnej elektrowni fotowoltaicznej można zyskać bezpłatny...