18 września 2023

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Fotowoltaika jest opłacalną inwestycją, dzięki której zyskać można realnie niższe rachunki za prąd. Na opłacalność fotowoltaiki wpływają także dofinansowania, które pozwalają obniżyć koszt całej inwestycji. Nie jest to jednak jedyny sposób na podniesienie rentowności przedsięwzięcia przez inwestorów indywidualnych, którzy mogą również odliczyć wydatki poniesione na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Chcesz wiedzieć, jak odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego? Poniżej znajdziesz odpowiedź!

Ulga termomodernizacyjna – odliczenie fotowoltaiki od podatku

Na inwestycję w fotowoltaikę można uzyskać zarówno dofinansowanie z programów rządowych, jak i odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Umożliwia ona odliczenie od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Za przedsięwzięcie tego rodzaju uznawane są również zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona na mocy przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Przyznawana jest ona na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których pełen wykaz znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 roku poz. 2489. Umożliwia odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym za rok, w którym doszło do zakupu oraz zainstalowania fotowoltaiki, a do wydatków zalicza się wszelkie materiały budowlane, urządzenia oraz usługi niezbędne do wykonania inwestycji. Inwestycja musi zostać jednak zakończona w przeciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Dla kogo przeznaczona jest ulga termomodernizacyjna?

Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przysługuje wyłącznie osobom, które rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Muszą być oni również właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, jednak w przypadku współwłaścicieli można rozliczyć po 50% kosztów inwestycji. Ulga termomodernizacyjna nie jest zatem przewidziana dla najemców, właścicieli domów wielorodzinnych oraz podatników, których dom znajduje się w trakcie budowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za dom jednorodzinny uznawany jest budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przewidziana jest również możliwość wydzielenia dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego, jednak nie może on zająć więcej niż 30% powierzchni domu. Przepis ten umożliwia zatem skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom posiadającym budynek przeznaczony przede wszystkim na cele mieszkaniowe, a jedynie w niewielkim stopniu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunki te muszą jednak zostać spełnione najpóźniej w dniu, w którym dokonane zostaje rozliczenie.

Fotowoltaika zainstalowana na innym budynku np. garażu może również zostać odliczona od podatku pod warunkiem, iż uzyski z niej są przeznaczone na rzecz budynku mieszkalnego.

Kwota do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Maksymalna kwota odliczenia podatkowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. zł, jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim kwota ta obowiązuje na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynku, a także jest przeznaczona na jednego podatnika. Jeśli zatem jest on właścicielem kilku budynków, w których zrealizował inwestycje termomodernizacyjne, może odliczyć maksymalnie 53 tys. zł. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku małżonków, którzy również mogą odliczyć po 53 tys. zł, czyli łącznie 106 tys. zł. W sytuacji, gdy kwota uzyskanych dochodów jest niższa od kwoty podlegającej odpisowi, możliwe jest odliczenie nadwyżki w przeciągu 6 kolejnych lat od końca roku, w którym została wykonana inwestycja.

Kwota do odliczenia obejmuje wydatki poniesione na inwestycję. Do jej ustalenia brane są pod uwagę kwoty brutto z faktur VAT. Wyjątek stanowi sytuacja, w której VAT został już wcześniej odliczony. Faktury nie mogą mieć również daty wystawienia wcześniejszej niż 1 stycznia 2019 r.

Gdzie odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Ulgę termomodernizacyjną należy uwzględnić na formularzu PIT/O, który stanowi załącznik do deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28. Odliczenia dokonuje się za rok podatkowy, w którym poniesiono pierwszy wydatek, zatem w przypadku zakupu i montażu instalacji w roku 2022 odliczenie ma miejsce w roku 2023 w zeznaniu podatkowym za rok 2022.

Bardzo istotne jest także, aby przechowywać faktury związane z przedsięwzięciem przez okres 5 lat na wypadek kontroli skarbowej.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku a dofinansowania

Wielu inwestorów decydujących się na montaż instalacji fotowoltaicznej korzysta z programów dotacji, dzięki którym realnie obniża się koszt inwestycji. Czy uzyskując dofinansowanie można również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Jak najbardziej! W takiej sytuacji odliczeniu podlega jednak wyłącznie koszt poniesiony ze środków własnych, w tym także z pożyczki lub kredytu zaciągniętego na pokrycie kosztów inwestycji. Nie ma możliwości odliczenia kwoty uzyskanej w formie dotacji.

Pozostałe aktualności

Ulga termomodernizacyjna – czym jest, komu przysługuje i na co?

Ulga termomodernizacyjna – czym jest, komu przysługuje i na co?

Ze względu na konieczność podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości powietrza rząd w 2019 roku...

Pompy ciepła powietrze-woda – zyskaj energię cieplną z powietrza zewnętrznego

Pompy ciepła powietrze-woda – zyskaj energię cieplną z powietrza zewnętrznego

Ze względu na wiele zalet na pompę ciepła jako system grzewczy dla swojego domu decyduje się coraz więcej osób. Najczęściej...

Fotowoltaika z magazynem energii – czy warto wybrać to rozwiązanie?

Fotowoltaika z magazynem energii – czy warto wybrać to rozwiązanie?

Fotowoltaika z magazynem energii jest bardzo zgranym duetem, na który z różnych powodów warto postawić. Jakie korzyści można czerpać dzięki...

Fotowoltaika na płaskim dachu – czy to możliwe?

Fotowoltaika na płaskim dachu – czy to możliwe?

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku jest bardzo korzystnym rozwiązaniem pod względem finansowym, dlatego wiele osób interesuje się tego rodzaju...

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna to skuteczny sposób na oszczędności i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ze względu na zapotrzebowanie na...