12 czerwca 2024

Serwis fotowoltaiki – jak często przeprowadzać przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Serwis fotowoltaiki - jak często przeprowadzać przegląd instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na uzyskiwanie energii elektrycznej dla domu, firmy czy gospodarstwa rolnego w tani i przyjazny dla środowiska sposób. Aby jednak systemy PV mogły działać efektywnie przez długie lata, niezbędne jest regularne serwisowanie i konserwacja. Profesjonalny serwis fotowoltaiki pozwala na utrzymania systemów PV w dobrym stanie oraz osiągnięcie jej maksymalnej wydajności, co przekłada się na długoterminowe oszczędności. Na czym polega, kiedy warto go przeprowadzić, jak często go wykonywać oraz komu powierzyć sprawdzenie pracy instalacji pv? Dowiesz się tego z naszego artykułu!

Serwis paneli fotowoltaicznych – kiedy jest potrzebny?

Decydując się na własną instalację fotowoltaiczną zyskuje się spore oszczędności wynikające z obniżenia wysokości rachunków za prąd do minimum. To również inne korzyści, w tym niezależność od rosnących cen prądu, brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a także wydajność i bezawaryjność sytemu przez długie lata. Jednak choć fotowoltaika znana jest ze swojego niezawodnego działania, jest to nadal system pod napięciem, dlatego wymaga on przeprowadzania serwisu i ewentualnych napraw. W jakich sytuacjach warto skorzystać z tego rodzaju usługi w wykonaniu specjalistów?

 • spadek wydajności – jeśli zauważysz, że system produkuje mniej energii niż zwykle, może to być znak, że coś w instalacji działa nieprawidłowo. Takie spadki mogą być związane z zanieczyszczeniem paneli, awarią inwertera lub innymi problemami technicznymi, dlatego warto je szybko wykryć i naprawić.
 • zauważalne nieprawidłowości – widoczne oznaki świadczące o tym, że system wydarzyło się coś złego np. poluzowanie konstrukcji, uszkodzenie paneli, głośna praca inwertera, powinny skłonić do wezwania specjalistów od serwisu fotowoltaiki.
 • zachowanie gwarancji – wiele firm fotowoltaicznych wymaga przeprowadzania regularnych przeglądów fotowoltaiki w celu zachowania warunków gwarancji.
 • wymogi prawne – ze względu na fakt podłączenia fotowoltaiki do sieci wysokiego napięcia jej regularne przeglądy są także wymagane przepisami prawnymi.

Przeprowadzanie serwisu instalacji pv jest wymagane w celu monitorowania pracy systemu, dzięki czemu zyskuje się gwarancję, że działa ona w sposób wydajny, zapewniając wysokie uzyski inwestorom, a tym samym maksymalnie obniżając wysokość rachunków za prąd, lecz również w sposób bezpieczny.

Dlaczego serwis fotowoltaiki jest ważny?

Regularny serwis instalacji fotowoltaicznej jest istotny z wielu powodów. Pozwala on przede wszystkim na:

 1. Zapewnienie wysokiej wydajności systemu – regularne przeglądy, w czasie których specjaliści oceniają stan instalacji i podejmują ewentualne prace naprawcze sprawiają, że panele słoneczne pracują z maksymalną wydajnością. Zanieczyszczenia zalegające na panelach czy uszkodzenia instalacji pv mogą prowadzić do znacznego spadku jej efektywności.
 2. Wczesne wykrywanie problemów – systematyczna konserwacja instalacji pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów, takich jak uszkodzenia mechaniczne, usterki elektryczne czy korozja. Szybka interwencja w takich sytuacjach może zapobiec kosztownym naprawom i przedłużyć żywotność systemu.
 3. Pewność bezpieczeństwa – uszkodzone panele lub inne elementy instalacji mogą stanowić zagrożenie pożarowe lub elektryczne. Regularne przeglądy minimalizują ryzyko takich zagrożeń.
 4. Zachowanie warunków gwarancji i ubezpieczenia – wielu producentów wymaga regularnych przeglądów jako warunku utrzymania gwarancji. Ponadto, niektóre polisy ubezpieczeniowe również mogą wymagać dokumentacji serwisowej.

Na czym polega serwis instalacji fotowoltaicznej?

Serwis fotowoltaiki obejmuje szereg różnych działań, które mają na celu zarówno sprawdzenie systemu pod względem wizualnym, jak i dokładną analizę techniczną instalacji oraz jej czyszczenie. Ważne jest dokładne zapoznanie się ze wszystkimi elementami tworzącymi fotowoltaikę, takimi jak panele fotowoltaiczne, inwerter, konstrukcja montażowa, okablowanie. Wśród czynności, jakich podejmuje się specjalista przeprowadzający serwis instalacji pv znajdują się:

 • Inspekcja wizualna elementów tworzących system fotowoltaiczny – sprawdzenie stanu paneli, ram i mocowań, a także kabli i złączy, w czasie których wykrywane są wszelkie odstępstwa od normy – uszkodzenia, zużycie, poluzowania, odbarwienia. Często tego rodzaju przegląd fotowoltaiki może zostać wykonany nawet przez samego właściciela instalacji.
 • Sprawdzenie konstrukcji – analiza mocowań i innych elementów konstrukcji pod względem ich stabilności oraz ewentualnej korozji i uszkodzeń.
 • Czyszczenie paneli słonecznych – nawet niewielka warstwa brudu może znacznie obniżyć wydajność paneli, dlatego systemy fotowoltaiczne powinny być regularnie czyszczone. Specjalistyczne firmy oferują usługi czyszczenia fotowoltaiki z użyciem odpowiednich środków, które nie uszkadzają powierzchni paneli.
 • Kontrola elektryczna – obejmuje sprawdzenie zabezpieczeń stało i zmiennoprądowych (AC i DC), a także pomiarów napięcia obwodu otwartego, rezystancji izolacji, prądu zwarciowego, ochrony przeciwporażeniowej.
 • Szczegółowa analiza pracy falownika – pozwala na wykrycie błędów pracy całej instalacji oraz samego urządzenia.
 • Analiza instalacji z wykorzystaniem kamery termowizyjnej – tego rodzaju badanie jest przydane w celu wykrycia punktów o nadmiernej temperaturze (tzw. hot spoty na panelach fotowoltaicznych), których istnienie zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru.
 • Ewentualna naprawa uszkodzonych elementów – w razie wykrycia nieprawidłowości specjalista może podjąć się ich naprawy, aby zagwarantować bezpieczne i wydajne korzystanie z systemu.

Jak często należy wykonywać serwis instalacji fotowoltaicznej?

Serwis paneli fotowoltaicznych i całej instalacji pv zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tak jak w przypadku każdej innej instalacji elektrycznej, zaleca się wykonywać co 5 lat. Wymogi te są wyraźnie określone przez artykuł 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.  (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami): „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. (…) Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”.

Choć uregulowania prawne wskazują okres 5-cio letni jako rekomendowany do przeprowadzania przeglądu, to w rzeczywistości okresowe przeglądy lepiej jest wykonywać z większą częstotliwością. Dobrze jest je realizować raz na rok, a także każdorazowo w sytuacji, w której nie mamy pewności co do prawidłowego działania instalacji.

Komu zlecić serwis fotowoltaiki?

Przegląd instalacji fotowoltaicznej najlepiej jest powierzyć specjalistom. Eksperci posiadają odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby dokładnie przeprowadzić pomiary parametrów elektrycznych, wykonać prace konserwacyjne, zidentyfikować przyczynę problemu, jeśli takowy istnieje, a także dokonać odpowiednich napraw. Regularne serwisowanie przez wykwalifikowaną ekipę to sposób na to, aby zapewnić sobie optymalizację zysku z inwestycji w system PV oraz długoterminową bezproblemową i bezpieczną pracę fotowoltaiki.

Pozostałe aktualności

Serwis fotowoltaiki – jak często przeprowadzać przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Serwis fotowoltaiki – jak często przeprowadzać przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na uzyskiwanie energii elektrycznej dla domu, firmy czy gospodarstwa rolnego w tani i przyjazny dla środowiska sposób....

Zielona energia – co to takiego?

Zielona energia – co to takiego?

Rosnący wzrost zapotrzebowania na prąd dla dużych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, a także malejące zasoby służące do produkcji energii elektrycznej...

Czynnik chłodniczy w pompie ciepła – jaka jest jego rola?

Czynnik chłodniczy w pompie ciepła – jaka jest jego rola?

Pompy ciepła to nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze, które umożliwiają efektywne wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania domów i podgrzewania wody użytkowej....

Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła

Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła

Wymiana tradycyjnego pieca gazowego na pompę ciepła jest jednym z kroków, który można podjąć w celu zwiększenia efektywności energetycznej domu...

Wzrost cen prądu – jak się ustrzec przed jego skutkami?

Wzrost cen prądu – jak się ustrzec przed jego skutkami?

Ceny prądu od kilku lat stale rosną, co wyraźnie odczuwają budżety gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W związku z tym pojawiło...