13 marca 2024

Termomodernizacja budynku – na czym polega?

Termomodernizacja budynku - na czym polega

Termomodernizacja to termin, który dla wielu osób oznacza przede wszystkim ocieplenie budynku. I choć jest to prawda, to jednak nie wyczerpuje w całości tematu, ponieważ przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą obejmować bardzo szeroki zakres działań. Ich celem jest poprawa komfortu cieplnego domowników, a także oszczędność pieniędzy powstała w efekcie zmniejszenia kosztów pozyskania ciepła oraz poprawa jakości powietrza i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Sprawdź, jakie rozwiązania oferuje termomodernizacja budynku, co możesz dzięki niej zyskać oraz w jaki sposób skorzystać z finansowania z programów rządowych i ulg podatkowych.

Termomodernizacja – na czym polega?

Termomodernizacja to zespół przedsięwzięć, który ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz poprawę efektywności energetycznej budynku. W efekcie powoduje ona ograniczenie strat ciepła, wyższy komfort cieplny domowników i zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła. Następuje również znaczna redukcja zużycia energii cieplnej oraz energii niezbędnej do podgrzania wody ciepłej wody użytkowej oraz do chłodzenia pomieszczeń.

W ramach termomodernizacji budynku przeprowadzany jest szereg różnorodnych działań, które obejmują m.in. modernizację systemu grzewczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy ocieplenie przegród zewnętrznych budynku. Cele szczegółowe zostały doprecyzowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z nimi przedsięwzięcia termomodernizacyjne mają być nakierowane na wprowadzanie ulepszeń, które powodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej, redukcję strat energii cieplnej w budynku, działania powodujące ograniczenie kosztów pozyskiwania ciepła, a także prowadzące do całkowitej lub częściowej modernizacji źródła energii na źródło odnawialne.

Korzyści z termomodernizacji budynku

Na termomodernizację budynku warto zdecydować się z kilku powodów. Są to przede wszystkim:

 • realne oszczędności – usprawnienie instalacji ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej przyczynia się do zmniejszenia kosztów ponoszonych na zapewnienie energii cieplnej, a zatem do realnych oszczędności finansowych;
 • niezależność od podwyżek cen materiałów opałowych – ceny materiałów grzewczych, w tym węgla i gazu, stale rosną. Dzięki termomodernizacji i zastosowaniu odpowiednich systemów ogrzewania (np. pompy ciepła) nie trzeba się nimi martwić;
 • komfort cieplny i wygoda – termomodernizacja budynku oznacza dla jego domowników znacznie lepszy komfort cieplny oraz wygodę użytkowania systemów grzewczych. Nowoczesne systemy grzewcze, takie jak pompa ciepła, nie muszą być uzupełniane w opał, a ich obsługa jest niewymagająca i polega jedynie na ustawieniu odpowiedniej dla użytkowników temperatury;
 • lepsza jakość powietrza – przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych pozwala również na ograniczenie emisji spalin do atmosfery. Każda tego rodzaju inicjatywa to poprawa jakości powietrza, którym oddychamy;
 • ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni i grzybów – dobre ogrzewanie w domu przekłada się na zmniejszenie szansy na pojawienie się na ścianach grzybów oraz pleśni, a to z kolei skutkuje korzyściami zdrowotnymi dla domowników.

Audyt energetyczny – pierwszy krok do termomodernizacji budynku

Przed podjęciem działań na rzecz termomodernizacji należy jednak pamiętać o wykonaniu tzw. audytu energetycznego przez niezależnego specjalistę. Przedstawi on dokument, w którym zaprezentowane zostaną najbardziej opłacalne rozwiązania dopasowane do uwarunkowań w miejscu inwestycji, a także przypuszczalne oszczędności i koszty realizacji przedsięwzięcia. Możliwe jest także ustalenie przez audytora priorytetów, czyli kolejności przeprowadzania prac i jej nadrzędnych celów. Audyt energetyczny powinien zostać zrealizowany nie tylko ze względu na efektywność przyszłych inwestycji, lecz również ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację. Jego wykonanie pozwala na uzyskanie wyższej kwoty dopłaty.

Zakres termomodernizacji budynku

Kompleksowa termomodernizacja budynku obejmuje szereg różnorodnych działań, które mają na celu poprawę jednego bądź kilku elementów. Decyzja o tym, jaki zakres prac zostanie wykonany, uzależniona być powinna zarówno od potrzeb inwestora, jak i jego możliwości finansowych.

Termomodernizacja, ze względu na podstawowy cel, jakim jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej w celu ogrzania domu, obejmuje przede wszystkim wprowadzenie zmian, które zredukują straty ciepła oraz zapewnią efektywne i energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowej. Z tego powodu w jej zakres wchodzą przede wszystkim:

 • wymiana systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, dachów i stropodachów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja lub całkowita wymiana systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody,
 • modernizacja systemu wentylacji,
 • przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a także do sieci elektroenergetycznej bądź modernizacja takiego przyłącza,
 • zainstalowanie, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ((kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych) oraz pompy ciepła,
 • naprawa, przebudowa lub modernizacja przewodów kominowych,
 • zastosowanie rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Powyższe działania nie muszą być jednak wdrożone w każdym budynku. Niekiedy termomodernizacja domu jednorodzinnego może oznaczać wykonanie jednego z wymienionych przedsięwzięć np. wymianę źródła ciepła bądź modernizację stolarki okiennej. Czasem jednak termomodernizacja musi zostać zrealizowana kompleksowo, ponieważ brak gruntownego remontu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jeśli wymieniony zostanie system grzewczy, a jednocześnie ściany będą nieocieplone, a okna pozostaną nieszczelne, to zużycie energii do ogrzewania nadal pozostanie na wysokim poziomie. Z tego powodu warto działać w sposób kompleksowy.

Kompleksowa termomodernizacja budynku – dofinansowanie

Termomodernizacja, choć zapewnia różne korzyści inwestorom, oznacza również spore nakłady finansowe, jakie trzeba ponieść, aby móc cieszyć się niższym zużyciem energii i lepszym komfortem cieplnym. Dla osób, które wzbraniają się przed przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi ze względów finansowych, przygotowane zostało rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów inwestycji. Jest nim możliwość uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze. W celu otrzymania dotacji należy złożyć odpowiedni wniosek do terytorialnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dla osób najuboższych przewidziana została możliwość prefinansowania, która ułatwia wykonania termomodernizacji budynku.

Koszt termomodernizacji można także obniżyć korzystając z ulgi podatkowej. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie kosztów termomodernizacji od podatku dochodowego.

Jeśli interesuje Cię termomodernizacja Twojego domu w zakresie modernizacji systemu grzewczego i wymiany źródła ciepła na energooszczędną pompę ciepła, skontaktuj się z nami!

Pozostałe aktualności

Ulga termomodernizacyjna – czym jest, komu przysługuje i na co?

Ulga termomodernizacyjna – czym jest, komu przysługuje i na co?

Ze względu na konieczność podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości powietrza rząd w 2019 roku...

Pompy ciepła powietrze-woda – zyskaj energię cieplną z powietrza zewnętrznego

Pompy ciepła powietrze-woda – zyskaj energię cieplną z powietrza zewnętrznego

Ze względu na wiele zalet na pompę ciepła jako system grzewczy dla swojego domu decyduje się coraz więcej osób. Najczęściej...

Fotowoltaika z magazynem energii – czy warto wybrać to rozwiązanie?

Fotowoltaika z magazynem energii – czy warto wybrać to rozwiązanie?

Fotowoltaika z magazynem energii jest bardzo zgranym duetem, na który z różnych powodów warto postawić. Jakie korzyści można czerpać dzięki...

Fotowoltaika na płaskim dachu – czy to możliwe?

Fotowoltaika na płaskim dachu – czy to możliwe?

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku jest bardzo korzystnym rozwiązaniem pod względem finansowym, dlatego wiele osób interesuje się tego rodzaju...

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna to skuteczny sposób na oszczędności i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ze względu na zapotrzebowanie na...