24 stycznia 2024

OZE – co to takiego? Jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii?

OZE - co to takiego Jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii

O OZE coraz częściej wspomina się w kontekście przyszłości naszej planety. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie powoduje degradacji środowiska naturalnego i deficytu naturalnych zasobów, dlatego powstaje coraz więcej rozwiązań technologicznych, które na nich bazują. Ekologia to jednak nie wszystko, ponieważ odnawialne źródła energii to także korzyści finansowe, niezależność energetyczna i bezpieczeństwo. Czym są OZE, jakie zasoby są uznawane za odnawialne źródło energii i w jakich obszarach życia są wykorzystywane?

Odnawialne źródła energii – OZE – co to takiego?

Odnawialne źródła energii, czyli OZE, są coraz powszechniej wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Stanowią one doskonałą alternatywę dla nieodnawialnych źródeł energii, takich jak np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Nieodnawialne źródła energii powstają ze wszelkich złóż surowców, które z czasem ulegną wyczerpaniu. Wraz ze zmniejszeniem ich zasobów rośnie również cena ich nabycia, co oznacza wyższe koszty życia dla gospodarstw domowych oraz prowadzenia działalności dla przedsiębiorców i rolników. Z kolei za odnawialne źródła energii uznawane są wszelkie źródła energii, których wykorzystywanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej nie przekłada się na ich trwały deficyt. Są to zasoby, które nie ulegają wyczerpaniu, a procesy związane z ich użytkowaniem nie przekładają się na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w odróżnieniu od wszelkich sposobów produkcji energii z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii są coraz powszechniej wykorzystywane w różnych technologiach związanych z produkcją energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Od pewnego czasu coraz częściej innowacyjne rozwiązania są dostępne niemal dla każdego. Z roku na rok rośnie liczna osób prywatnych, firm, gospodarstw rolnych, które decydują się na własne instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Są to rozwiązania, które wykorzystują właśnie odnawialne, niewyczerpalne i całkowicie bezpłatne zasoby naturalne.

Jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii? Wyróżnia się przede wszystkim energię wodną, energię wiatrową, energię słoneczną, energię geotermalną, a także biomasę.

Energia słoneczna

Najbardziej znanym i najczęściej stosowanym rodzajem odnawialnych źródeł energii jest energia słoneczna, co jest powiązane z popularnością technologii, jaką jest fotowoltaika. Wykorzystuje ona energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, która służy do zasilania urządzeń działających na prąd. Dzięki możliwościom, jakie zapewnia, przyczynia się do realnych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, dlatego coraz więcej inwestorów podejmujących decyzję o montażu paneli fotowoltaicznych na dachach lub gruntach.

Promieniowanie słoneczne może być również spożytkowane w celu ogrzewania budynków. Technologię tą wykorzystają kolektory słoneczne, które zapewniają podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagają system centralnego ogrzewania, również obniżając koszty związane z zapewnieniem ciepła w pomieszczeniach.

Energia wiatrowa

Za rodzaj energii odnawialnej uznaje się energię wiatru, którą stosuje się przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Wprawiane w ruch przez wiatr turbiny wiatrowe przyczyniają się do powstania energii mechanicznej, która trafia do generatora, w którym przemieniana jest w energię elektryczną. Energia powietrzna wykorzystywana jest również do działania pomp ciepła, w których urządzenia grzewcze pobierają ciepło z zewnątrz, aby zapewnić ogrzewanie w budynkach.

Energia wodna

Energia wodna jest także używana do wytwarzania energii elektrycznej. Elektrownie wodne działają w oparciu o specjalne turbiny wodne, które poruszając się generują energię mechaniczną. Nie jest ona jednak odpowiednia do zasilania sieci energetycznej, dlatego musi trafić do hydrogeneratorów, gdzie nadawane są jej odpowiednie parametry.

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest energią pochodzącą z wnętrza ziemi. Znajduje ona zastosowanie zarówno w produkcji energii elektrycznej, jak i energii cieplnej (gruntowe pompy ciepła). W celu skorzystania z tego zasobu konieczne jest wykonanie odwiertów w gruncie.

Biomasa

Dość nieoczywistym rodzajem energii odnawialnej jest biomasa, za którą uznawana jest różnego rodzaju materia ulegająca biodegradacji. Do biomasy zalicza się produkty oraz odpady po produkcji rolnej bądź leśnej, z której można stworzyć paliwa stałe, ciekłe i gazowe służące do wytwarzania energii cieplnej. Z kolei wytworzoną energię cieplną można użyć w celu produkcji energii elektrycznej.

Co zyskasz korzystając z odnawialnych źródeł energii?

Z technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii korzystamy coraz częściej, co wynika z ich coraz większej dostępności, a także korzyści, jakie zapewniają dla inwestorów prywatnych, biznesowych i publicznych. Nie bez znaczenia są także możliwość skorzystania z dopłat i preferencyjnych pożyczek z różnych programów rządowych oraz podwyżki cen prądu i materiałów opałowych, skłaniające do poszukiwania oszczędności.

Dlaczego warto korzystać z technologii, które do swojego działania wykorzystują odnawialne źródła energii?

  • Korzyści finansowe – odnawialne źródła energii to przede wszystkim oszczędności, które pojawiają się w wyniku obniżenia rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie budynku.
  • Ochrona środowiska naturalnego – rozwiązania wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, słońca, pływów wodnych, biomasy czy energię geotermalną są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Nie powodują jego zanieczyszczenia, w odróżnieniu od tradycyjnych sposobów wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
  • Niezależność energetyczna – dzięki technologiom takim jak fotowoltaika czy pompy ciepła zyskuje się niezależność od podwyżek stawek za energię elektryczną czy cen materiałów grzewczych, jak również uniezależnia się od ich pozyskiwania od zewnętrznych dostawców.
  • Komfort użytkowania – urządzenia bazujące na odnawialnych źródłach energii nie wymagają ze strony użytkowników żadnych prac. Są bezobsługowe, bezawaryjne, bezpieczne i niezawodnie działają przez bardzo długi okres czasu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści, jakie daje inwestycja w rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną? Skontaktuj się z nami!

Pozostałe aktualności

Ulga termomodernizacyjna – czym jest, komu przysługuje i na co?

Ulga termomodernizacyjna – czym jest, komu przysługuje i na co?

Ze względu na konieczność podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości powietrza rząd w 2019 roku...

Pompy ciepła powietrze-woda – zyskaj energię cieplną z powietrza zewnętrznego

Pompy ciepła powietrze-woda – zyskaj energię cieplną z powietrza zewnętrznego

Ze względu na wiele zalet na pompę ciepła jako system grzewczy dla swojego domu decyduje się coraz więcej osób. Najczęściej...

Fotowoltaika z magazynem energii – czy warto wybrać to rozwiązanie?

Fotowoltaika z magazynem energii – czy warto wybrać to rozwiązanie?

Fotowoltaika z magazynem energii jest bardzo zgranym duetem, na który z różnych powodów warto postawić. Jakie korzyści można czerpać dzięki...

Fotowoltaika na płaskim dachu – czy to możliwe?

Fotowoltaika na płaskim dachu – czy to możliwe?

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku jest bardzo korzystnym rozwiązaniem pod względem finansowym, dlatego wiele osób interesuje się tego rodzaju...

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna to skuteczny sposób na oszczędności i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ze względu na zapotrzebowanie na...