12 czerwca 2024

Zielona energia – co to takiego?

Zielona energia - co to takiego

Rosnący wzrost zapotrzebowania na prąd dla dużych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, a także malejące zasoby służące do produkcji energii elektrycznej przyczyniły się do zainteresowania rozwiązaniami bazującymi na odnawialnych źródłach energii. Zasoby zwane jako zielona energia, czyli energia słoneczna, energia wodna, energia wiatrowa, także energia geotermalna i biomasa są jednak coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko w wielkim przemyśle i rolnictwie, lecz również w gospodarstwach domowych i niewielkich firmach.

Czym jest zielona energia?

Zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie w związku z rozwojem dużych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. Jednocześnie, tradycyjne zasoby służące do produkcji prądu, takie jak surowce kopalne, w tym przede wszystkim węgiel, pomału ulegają wyczerpaniu, co z kolei przekłada się także na wzrost ich cen. Nie da się także zaprzeczyć, że dotychczasowe sposoby pozyskiwania energii elektrycznej przyczyniały się do negatywnego wpływu na środowisko naturalne, co stanowi efekt znacznej emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery. W związku z tymi czynnikami pojawił się popyt na różnego rodzaju rozwiązania, które korzystają ze źródeł odnawialnych, czyli na zieloną energię. Czym ona jest?

Zielona energia, znana również jako energia odnawialna czy energia czysta, to rodzaj energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Odnawialne źródła energii to z kolei zbiór naturalnych zasobów, z których wytwarzana jest energia elektryczna oraz energia cieplna. Ich eksploatacja nie wpływa na powstanie deficytu tych zasobów lub ich odnawialnie następuje w krótkim czasie. Za odnawialne źródła energii uznaje się energię wiatru, promieniowanie słoneczne, energię wodną, energię geotermalną oraz biomasę.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zielona energia pochodzi z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna oraz geotermalna. Te źródła energii są nieskończone i nieustannie odnawiane przez naturę, co przynosi wiele korzyści nie tylko dla inwestorów, którzy decydują się na montaż instalacji wykorzystującej OZE, lecz również dla całej planety.

Od kilku lat w naszym kraju, jak i na całym świecie, można zaobserwować skierowanie rynku energetycznego w stronę rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii. Stanowi to efekt zarówno coraz większej świadomości ekologicznej wśród obywateli krajów wysoko rozwiniętych, jak i korzyści finansowych, jakie dają tego rodzaju rozwiązania. To jednak nie wszystko, ponieważ na dynamikę przekształceń rynku energetycznego wpływ mają również rządowe zobowiązania krajów w stosunku do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. W efekcie inwestorzy decydujący się na rozwiązania OZE mogą liczyć na spore dofinansowania do zakupu i montażu instalacji.

Nie da się również zaprzeczyć, że w ostatnich latach sporo się mówi o bezpieczeństwie energetycznym. Do niedawna cała produkcja energii elektrycznej była oparta na surowcach takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny, które z czasem ulegać będą wyczerpaniu. To z kolei oznaczać może brak prądu dla wielu gospodarstw domowych, produkcji czy rolnictwa lub znaczny wzrost ich jego ceny. Poczucie niezależności w tym zakresie stało się dla wielu osób priorytetem. Polska, podobnie jak i inne kraje, poszukuje sposoby na to, aby zdywersyfikować źródła dostaw energii elektrycznej. W tym celu niezastąpionym rozwiązaniem są odnawialne źródła energii.

Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Przewagą, jaką posiada zielona energia nad innymi sposobami produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej jest korzystanie z naturalnych zasobów. W odróżnieniu od konwencjonalnych metod pozyskiwania energii elektrycznej oraz energii cieplnej zielona energia nie wykorzystuje surowców kopalnych ani nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery, a zatem nie wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska oraz destrukcyjnym wpływem na jakość powietrza, gleby oraz wody. Przejście na zieloną energię ma ogromny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, co pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi i globalnym ociepleniem.

Kolejną zaletą zielonej energii jest dywersyfikacja źródeł energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii sprawia, że ​​gospodarka staje się mniej uzależniona od jednego rodzaju paliwa, takiego jak ropa naftowa czy węgiel. W ten sposób nie istnieje ryzyko, że zabraknie surowców do produkcji prądu niezbędnego do działania tak wielu istotnych dziedzin życia.

Niezaprzeczalny jest także korzystny finansowy wymiar zielonej energii. Inwestycja w rozwiązania OZE przynosi bowiem realne oszczędności, które stanowią efekt korzystania z naturalnych, a zatem bezpłatnych zasobów. Na skutek montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii znacząco spadają rachunki za prąd lub ogrzewanie, a w większości przypadków w krótkiej perspektywie czasowej koszt inwestycji się zwraca.

Fotowoltaika – energia promieniowania słonecznego w Twoim domu

Jednym z najbardziej kojarzących się rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii jest fotowoltaika. Produkcja prądu za pomocą instalacji fotowoltaicznej polega na wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego, czyli przekształcenia energii słonecznej w energię elektryczną. Technologia ta jest powszechnie stosowana w celu zapewnienia prądu w gospodarstwach domowych, firmach, rolnictwie oraz wielu innych miejscach. Dzięki niej zyskuje się realne oszczędności, niezależność energetyczną oraz ochronę środowiska naturalnego. Poznaj wszystkie zalety fotowoltaiki.

Pompy ciepła – energia cieplna skumulowana w naturze

Instalacje fotowoltaiczne są montowane w celu produkcji energii elektrycznej od lat, jednak coraz więcej osób chce również zapewnić komfort cieplny w swoim domu lub firmie nie ponosząc przy tym ogromnych kosztów i dbając o zrównoważony rozwój naszej planety. Z tego powodu widoczny stał się trend instalacji pomp ciepła, czyli systemów grzewczych wykorzystujących energię cieplną skumulowaną w otoczeniu – gruncie, powietrzu atmosferycznym lub wodzie. Pompy ciepła to aktualnie najbardziej energooszczędne systemy ogrzewania dostępne na rynku, a ich montaż przekłada się na oszczędności dla inwestorów, wygodę użytkowania, bezpieczeństwo oraz brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pozostałe aktualności

Serwis fotowoltaiki – jak często przeprowadzać przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Serwis fotowoltaiki – jak często przeprowadzać przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na uzyskiwanie energii elektrycznej dla domu, firmy czy gospodarstwa rolnego w tani i przyjazny dla środowiska sposób....

Zielona energia – co to takiego?

Zielona energia – co to takiego?

Rosnący wzrost zapotrzebowania na prąd dla dużych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, a także malejące zasoby służące do produkcji energii elektrycznej...

Czynnik chłodniczy w pompie ciepła – jaka jest jego rola?

Czynnik chłodniczy w pompie ciepła – jaka jest jego rola?

Pompy ciepła to nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze, które umożliwiają efektywne wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania domów i podgrzewania wody użytkowej....

Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła

Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła

Wymiana tradycyjnego pieca gazowego na pompę ciepła jest jednym z kroków, który można podjąć w celu zwiększenia efektywności energetycznej domu...

Wzrost cen prądu – jak się ustrzec przed jego skutkami?

Wzrost cen prądu – jak się ustrzec przed jego skutkami?

Ceny prądu od kilku lat stale rosną, co wyraźnie odczuwają budżety gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W związku z tym pojawiło...